Υδραυλικά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 13/08/2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Υ3)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880.000 δρχ

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 31/5/2000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 3ΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 337.000.000 δρχ

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 29/11/1999

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 177.177.818 δρχ

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22/11/1999

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΥΔΑΠ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 296.306.378 δρχ

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1/10/1999

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΥΔΑΠ