Οικοδομικά

2ο, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 31/3/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ