Οικοδομικά

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου,15ου και 31ου ΚΑΙ 36ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 9/10/2008

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ