Οικοδομικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17/3/2008

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ