Οικοδομικά

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.400.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/3/2007

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκθεση εικόνων