Οικοδομικά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.050.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16/12/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκθεση εικόνων