Οικοδομικά

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ( Σ.Μ.Α) Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.495.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3/10/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ