Οικοδομικά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.560.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5/8/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ