Οικοδομικά

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.558.173 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/12/2003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκθεση εικόνων