Οικοδομικά

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 18ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/9/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΕ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ