Οικοδομικά

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.190.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/9/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΕ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκθεση εικόνων