Οδοποιία

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΘΕΡΙΝΟ-ΑΝΘΗΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 710.359,50 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 20/11/2000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΥΔΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΙΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+166.85