Οδοποιία

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΙΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+166.85

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.467.300 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19/8/2002

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ