Οδοποιία

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Δ. ΠΑΜΙΣΣΟΥ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30/9/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΥΔΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ