Οδοποιία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ-ΤΡΙΦΥΛΛΑ (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26/5/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΕ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ