Οδοποιία

ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΑΓΡΑΦΑ - Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23/12/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΕ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ