Οδοποιία

ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΡΑΓΜΑ- ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 25/7/2006

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ