Οδοποιία

ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.108.584 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7/3/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ