Οδοποιία

ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΓΙΟΠΗΓΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.910.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1/9/2003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκθεση εικόνων