Οδοποιία

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΡΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΙΘΕΑ - ΠΕΤΡΩΤΟ ΑΠΌ ΧΘ 16+500 ΕΩΣ ΧΘ 20+100

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.201.027 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 25/7/1998

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΥΔΕ ΑΧΕΛΩΟΥ