ΤΕΚ Α.Ε.

Η ΤΕΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 και από τότε δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων έργων, όπως έργα οδοποιίας, οικοδομικών και υδραυλικών.

Πτυχίο

3ης τάξεως Μ.Ε.Ε.Π.

Πλήρης επιτυχία στην κατασκευή κάθε δημοσίου έργου

Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Πλούσιο μηχανολογικό εξοπλισμό χωματουργικών μηχανημάτων

icon

Διαγράφουμε μια σταθερά ανοδική πορεία στο χώρο των κατασκευών